Enquesta de Satisfacció sobre les ACTIVITATS CULTURALS del Centre Cultural La Nau - Universitat de Valèncialogo SEFD

 

logo UQ

 

 

 


 

 Benvolguda usuària, Benvolgut usuari:

 Aquesta enquesta està orientada a la millora de la qualitat de les activitats i serveis culturals de la Universitat de València. Us demanem que hi col·laboreu responent amb la major sinceritat possible a les preguntes que us proposem.

 

 

 Ajudar-nos a millorar costa menys d'1 minut.

 GRÀCIES     

 

Hi ha 10 preguntes en aquesta enquesta.

Nota de privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
El registre de les vostres respostes a l'enquesta no conté cap identificació vostra, sinó és que una pregunta específica de l'enquesta ho demane explícitament. Si feu servir un token d'identificació per a accedir a aquesta enquesta, assegureu-vos que aquest token no es guarda amb les vostres respostes. El token està gestionat en una base de dades separada i només s'actualitzarà per a indicar que heu fet (o no heu fet) l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les vostres respostes a partir del token.