Aviso: La ejecución de JavaScript está deshabilitada en su navegador o en esta paǵina en concreto. Es posible que no pueda responder todas las preguntas de la encuesta. Por favor, verifique la configuración de su navegador.

 

Dirección del evento: Auditorio Marie Curie, Parc Científic de la Universitat de València 

10 de noviembre de 15:30h a 20:00h 

11 de noviembre de 09:00h a 14:00h

Les dades personals subministrades en aquest formulari, s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la inscripció en la Jornada “Un diálogo experimental-teórico sobre materiales moleculares”, així com expedir el corresponent certificat d’assistència. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de còpia d’un document d’identitat i , en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es. Per a més informació respecte del tractament podeu consultar el següent enllaç: https://angela.uv.es/x/CgLJAQ

Hay 6 preguntas en la encuesta.
Información Asistentes
(Esta pregunta es obligatoria)
Nombre y apellidos:
Institución: 
(Esta pregunta es obligatoria)
Correo electrónico: 
(Esta pregunta es obligatoria)
¿Va a asistir a la cena de gala del dia 10 de noviembre (coste aprox. 30-40 €)?
(Esta pregunta es obligatoria)
¿Va a asistir a la comida del día 11 de noviembre (coste aprox. 20 €)?
¿Presenta alguna intolerancia alimentaria?