0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Inscripció al ScienceCamp de Persist_EU

Benvinguts/des al formulari d'inscripció de PERSIST_EU ScienceCamp València.

L'activitat es realitzarà el dissabte 16 de maig en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de 09:00 a 13:00.

En acabar, s'oferirà un xicotet àpat a totes les persones participants.

No es necessita tindre coneixements previs sobre els temes a tractar per a participar.

Si t'interessa participar en en el ScienceCamp de Persist-EU, emplena les dades que et demanem a continuació per a poder posar-no en contacte amb tu.

Si vols saber-ne més sobre el projecte, visita la nostra web o la web del nostre grup de recerca.

There are 6 questions in this survey.

El projecte “PERSIST_EU” s'ajusta a las previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades especialment, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de setembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de “PERSIST_EU”, que procedeixen, amb la finalitat de seleccionar i poder contactar amb l'alumnat participant, dur a terme mesures necessàries per a la seua assistència i compartir els resultats de l'estudi, sent eliminades aquestes dades després de la finalització del projecte. Les fotografies i vídeos que es prenguen durant l'esdeveniment, seran per a finalitats de difusió; apareixent els participants en ells quan, expressament ho consenten.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, o bé mitjançant un escrit, acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010, València, lopd@uv.es.

Per a més informació respecte del tractament, pot consultar-se la política de privacitat de la UV en: links.uv.es/lopd/dpo