0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Zgłoszenie do udziału w konsultacjach społecznych

CONCISE to projekt badawczy, którego celem jest przeprowadzenie ogólnoeuropejskiej debaty na temat sposobu komunikowania treści naukowych. Naukowcy pragną zasięgnąć informacji bezpośrednio od obywateli i dlatego organizują 5 konsultacji społecznych w 5 krajach europejskich. W ten sposób projekt CONCISE ma szansę pozyskać informacje, w jaki sposób obywatele UE budują swoje opinie i przekonania dotyczące tematów naukowych. Ostatecznym celem projektu będzie zwiększenie jakości i zasięgu komunikacji naukowej w całej Europie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych w ramach projektu CONCISE. Konsultacje odbędą się 21 września 2019r. w Łodzi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, przy ul. Rewolucji 1905 r. 41, budynek T. To międzynadorowe wydarzenie realizowane będzie równolegle w pięciu krajach UE, a jego głównym celem jest wspólna dyskusja na ważne społecznie tematy. Setka uczestników z całej Polski zgromadzi się w Łodzi, aby porozmawiać o szczepionkach, zmianach klimatycznych, produktach modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz o zastosowaniu medycyny alternatywnej. Nasza inicjatywa jest częścią projektu finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej, którego Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem.

Chcielibyśmy w szczególności podkreślić, że osoby biorące udział w konsultacjach nie muszą się w żaden sposób do nich przygotowywać. Uczestnicy nie muszą posiadać specyficznej wiedzy z wymienionych tematów. Jednym z naszych głównych celów jest wypracowanie skutecznych sposobów docierania z informacjami naukowymi (wynikami badań) do społeczeństwa. Dlatego też zależy nam na poznaniu Pana/Pani opinii, wątpliwości i doświadczeń związanych z tematami, które będą dyskutowane w trakcie konsultacji. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w naszym przedsięwzięciu są bardzo mile widziane. Jedyne wymagania wobec uczestników obejmują: miejce zamieszkania na terenie Polski, znajomość języka polskiego oraz wypełnienie niniejszego kwestionariusza.

Konsultacje potrwają od 9:00 do 17:00. Udział w konsultacjach odbywa się na zasadach wolontariatu. Doceniając jednak Państwa wkład i chęć wsparcia naszego przedsięwzięcia  pokryjemy koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet atrakcyjnych niespodzianek w ramach podziękowania za udział w wydarzeniu. 

Europejski projekt CONCISE ma na celu analizę roli komunikacji w tworzeniu i kreowaniu opinii i wiedzy obywateli na temat ważnych zagadnień społecznych i naukowych. Konsultacje, które odbędą się w 5 różnych krajach europejskich mają na celu zbadanie środków i sposobów przekazywania informacji (media, sieci społecznościowe, doświadczenie życiowe, krewni, religia, poglądy polityczne, edukacja, itp.), dzięki którym obywatele UE budują swoją wiedzę związaną z nauką i ważnymi społecznie tematami oraz wpływ tej wiedzy na ich przekonania, opinie, aktywności i działania. 

Wypełnienie poniższego formularza oznacza dobrowolną zgodę na uczestnictwo w konsultacjach społecznych w ramach projektu CONCISE oraz podanie swoich danych kontaktowych do celów związanych z jego realizacją.

Europe Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 824537.

There are 17 questions in this survey.

1. Zgoda na udział w projekcie badawczym CONCISE

Zaproszenie 

 

Chcielibyśmy zaprosić Pana/ią do wzięcia udziału w projekcie badawczym CONCISE. Zanim podejmie Pan/Pani decyzję o udziale w tym wydarzeniu pragniemy przestawić informacje dlaczego prowadzimy badania i co uczestnictwo w nich oznacza dla Pana/Pani. Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje. Jeżeli to co Pan/Pani czyta jest niezrozumiałe albo potrzebuje Pan/Pani więcej informacji prosimy o zadawanie pytań. Nie śpiesz się i zdecyduj, czy chcesz wziąć udział czy nie. Jeśli zdecyduje się Pan/i uczestniczyć w konsultacjach, z góry dziękujemy. Jeśli nie, dziękujemy za sam fakt wzięcia tego pod uwagę.

1.1 Nazwa projektu

CONCISE: Rola komunikacji w tworzeniu opinii i przekonań obywateli UE na  temat treści naukowych

 

(CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU citizens about science)

1.2Jaki jest cel badania?

CONCISE to dwuletni projekt finansowany przez Komisję Europejską, w ramach którego poprzez konsultacje społeczne naukowcy zdobędą informacje, w jaki sposób obywatele UE pozyskują swoją wiedzę naukową oraz jak wpływa to na ich przekonania i opinie. Wyniki projektu pomogą badaczom komunikacji naukowej, decydentom, naukowcom, dziennikarzom naukowym i ogółowi społeczeństwa w bardziej bezpośredniej i skutecznej komunikacji, unikając w ten sposób błędów i nieporozumień wynikających z nieodpowiedniej formy przekazu treści naukowych.


Konsultacje spoleczne, do udziału w których zapraszamy, pomogą uzyskać informacje z pierwszej ręki od 100 wolontariuszy na cztery tematy związane z nauką: zmiany klimatu, szczepionki, medycyna alternatywna oraz produkty modyfikowane genetycznie (GMO). Uczestnicy będą reprezentować społeczeństwo naszego kraju.

1.3 Dlaczego moja opinia jest ważna dla tego badania?

Chcemy, aby Pan/i uczestniczył/a w naszej inicjatywie, ponieważ Pana/i opinia jako obywatela/lki Polski jest dla nas bardzo ważna. Chcemy usłyszeć opinie ludzi z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami życiowymi i umiejętnościami. Nie musi Pan/i posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy naukowej lub kwalifikacji. Krótko mówiąc, chcemy pozyskać przekrój opinii w Polsce na temat omawianych kwestii.

 

​​​​​​​​​​​​​​1.4Czy muszę wziąć udział w badaniu?

 

Decyzja należy do Pana/Pani. Każdy uczestnik ma prawo wycofać się z badania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

​​​​​​​​​​​​​​1.5Jakie informacje otrzymają uczestnicy? 

Oprócz przedstawionych tu informacji  w dniu konsultacji organizatorzy przedstawią Panu/i wszelkie szczegóły badania. Następnie poproszą o podpisanie formularza, który oznaczać będzie zgodę na wzięcie udziału w badaniu.

​​​​​​​​​​​​​1.6Z czym będzie wiązał się dla mnie udział w konsultacjach? 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani uczestniczyć w naszym przedsięwzięciu, to poprosimy Pana/Panią o udział w jednodniowym spotkaniu, podczas którego w grupie 8-10 osób wraz z moderatorem (osobą prowadzącą spotkanie) będziecie rozmawiać na tematy takie jak: zmiany klimatu, szczepionki, medycyna alternatywna i produkty modyfikowane genetycznie (GMO). 

 

Konsultacje społeczne będą nagrywane na dyktafon w celu ich późniejszej dokładnej analizy. Planujemy również utrwalenie wybranych części spotkania za pomocą zdjęć oraz nagrania video. Aby chronić tożsamość każdego uczestnika, wszystkie zebrane informacje będą identyfikowane za pomocą kodu (a nie imienia i nazwiska) i będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Tylko członkowie projektu CONCISE będą mieli dostęp do tych informacji. Natomiast zdjęcia i filmy nagrane podczas konsultacji będę miały na celu promocję projektu. Każdy uczestnik ma prawo wyrazić zgodę lub jej brak na bycie nagrywanym lub fotografowanym. W przypadku niewyrażenia zgody Pana/i wizerunek nie będzie publikowany.

​​​​​​​​​​​​​​1.7Co z wydatkami i płatnościami?

Wszystkie wydatki są pokrywane przez organizatorów. Obejmują one podróże z i do miejsca zamieszkania, posiłki i zakwaterowanie. Udział w badaniu odbywa się na zasadach wolontariatu i nie przewidujemy

 

​​​​​​​​​​​​1.8Na czym będzie polegał mój udział w konsultacjach?

 

Jeśli Pan/Pani zostanie zakwalifikowany/a do udziału w konsultacjach zapraszamy w dniu 21 września 2019 r. do Łodzi na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, przy ul. Rewolucji 1905 r. 41, budynek T. Na początek zapraszamy do rejestracji, której będzie można dokonać między 8:00 a 9:00. Konsultacje rozpoczną się o godz. 9:00. Planujemy cztery około godzinne rundy dyskusji przy stolikach. Po pierwszej rundzie przewidziana jest przerwa kawowa, po drugiej - przerwa obiadowa, po trzeciej - pownownie przerwa kawowa, a po czwartej rundzie dyskusji odbędzie się podsumowanie wydarzenia i jego zakończenie, które planujemy na godzinę 17:00. 

​​​​​​​​​​​​​​1.9Jakie niedogodności i zagrożenia mogą wiązać się z uczestnictwem?

Nie ma ryzyka związanego z udziałem w tym badaniu. Wszystkie Pana/i dane pozostaną poufne. Każda grupa będzie moderowana przez przeszkoloną osobę, która zapewni prawidłowe prowadzenie dyskusji. Nie ma dobrych, ani złych opinii, a moderator dopilnuje, aby nie doszło do sporów.

 

1.10Jakie są możliwe korzyści z uczestnictwa?

 

Biorąc udział w tym badaniu, nie ma dla Pana/Pani bezpośrednich korzyści. Państwa udział pomoże jednak poprawić sposób w jaki treści naukowe będą komunikowane do obywateli, a tym samym przyczyni się to do lepszego informowania społeczeństwa.

​​​​​​​​​​​​1.11Co jeśli jest problem?

Jeśli ma Pan/i obawy związane z jakimkolwiek aspektem tego badania, zapraszamy do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Prosimy wtedy o kontakt pod numerem: (+48) 668 341 557

 

Jeśli Pan/i będzie niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu prowadzenia badania istneije możliwość złożenia oficjalnej skargi do prof. dr hab. Izabeli Warwas, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. 

 

2. Jak będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane?

 

2.1 Nasze zobowiązanie do zachowywania poufności danych.

 

Organizatorzy projektu CONCISE dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować Państwu podstawowe prawa do ochrony danych i prawa do ochrony wizerunku. W tym celu podjęto odpowiednie środki dla zachowania zgodności z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych , jak również  z krajowymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych  w tym  Ley Orgánica 3/2018 (Ustawa organiczna z 5 grudnia 2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGG)).

​​​​​​​​​​​​​2.2Kto będzie przetwarzał dane?

Projekt CONCISE jest koordynowany przez Uniwersytet w Walencji, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

 

Universitat de València-Estudi General.
CIF Q4618001D
Edificio del Rectorado.

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia.

​​​​​​​​​​​​​2.3Kto może odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania moich danych?

Inspektor ochrony danych.

Javier Plaza Penadés

Delegado de Protección de Datos
Ed. Rectorado
Av.Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010

lopd@uv.es
Numer telefonu: 34 96 162 54 31

​​​​​​​​​​​​​​2.4W jakim celu przetwarzane są moje dane? 

Dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres e-mail) zostaną wykorzystane jedynie w celu komunikacji, umożliwienia zespołowi CONCISE przeprowadzenia działań logistycznych niezbędnych do pomyślnej realizacji konsultacji społecznych i dzielenia się wynikami badania.

 

Zdjęcia i filmy wykonane podczas konsultacji będę miały na celu promocję projektu.  Każdy uczestnik ma prawo wyrazić zgodę lub jej brak na bycie nagrywanym lub fotografowanym.

 

​​​​​​​​​​​​​​2.5Jaka podstawa prawna reguluje przetwarzanie moich danych?

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami wyrażając zgodę na udział w badaniu wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie  danych identyfikacyjnych i pseudonimizowanych nagrań. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Podobnie wymagana będzie zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zagwarantowanie prawa do własnego wizerunku zgodnie z  Ley Orgánica 1/1982 (Ustawa organiczna z 5 maja 1982 r. o cywilnej ochronie honoru, prywatności i wizerunku), oraz zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

​​​​​​​​​​​​2.6Kto ma dostęp do moich danych?

Podmioty badawcze powiązane z projektem mogą wykorzystywać Państwa zagregowane lub pseudonimizowane dane.

Informacje na temat projektu CONCISE, finansowanego z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, w ramach umowy nr 824537, oraz podmiotów uczestniczących można znaleźć na stronie internetowej https://concise-h2020.eu

 

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na robienie zdjęć, zostaną one rozpowszechnione w mediach lub mediach społecznościowych oraz w produkcjach audiowizualnych.

​​​​​​​​​​​​​2.7Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane w czasie realizacji i w okresie ważności projektu, a w każdym razie zniszczone 5 lat po pierwszej publikacji wyników.

Zdjęcia zamieszczone w celu rozpowszechniania pozostaną tak długo, jak długo istnieją media, które je publikują.

​​​​​​​​​​​​2.8Jakie są moje prawa?

W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia lub odwołania zgody w stosunku do „zbioru danych”. Skorzystanie z takich praw ma charakter indywidualny i musi być dokonane poprzez złożenie wniosku, zawierającego:

  • Imię i nazwisko zainteresowanego.
  • Kserokopia krajowego dokumentu tożsamości zainteresowanej strony lub równoważnego dokumentu.
  • W stosownych przypadkach dane identyfikujące osobę  reprezentującą wnioskującego o dostęp, a także dokument to potwierdzający.
  • Wniosek, w którym żądanie jest określone.
  • Adres, na który należy przesłać odpowiedź, datę i podpis wnioskodawcy.
  • Dokumenty potwierdzające złożoną przez Pana/Panią petycję, jeśli dotyczy.

                                      

Wniosek zostanie skierowany do:

 

Servei d’Informàtica - Protección de datos

Universitat de València

Avda. Blasco Ibáñez, 13

Edifico de Rectorado

46010 Valencia

lopd@uv.es

 

​​​​​​​​​​​​​​2.9Do jakiego organu mogę skierować swój wniosek?

Instytucją sprawującą ochronę danych jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych.

 

​​​​​​​​​​​​​​2.10Jakie inne prawa mi przysługują?

Każdy uczestnik w badaniu będzie oznaczony anonimowym identyfikatorem.

 

Jak wspomniano powyżej, rozmowy przy stolikach będą nagrywane na dyktafon, aby można było je przepisać i przeanalizować. Nagrania będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Tylko członkowie projektu CONCISE będą mieli dostęp do tych informacji.

 

3. Dodatkowe informacje:

  1. Więcej informacji o projekcie CONCISE H2020 można znaleźć na stronie https://concise-h2020.eu/pl/
  2. Kontakt do organizatora badania: concise@uni.lodz.pl
  3. Inne kontakty: zgłoszenia można dokonywać również pod numerem telefonu (+48) 668 341 557

 

W każdej chwili może Pan/i skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres lopd@uv.es, wskazując swoje dane identyfikacyjne i prawa, z których chce Pan/i skorzystać.​​​​​​​