Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no pugues respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS DIDÀCTICS DE CIÈNCIA

TALLERS DIDÀCTICS DE CIÈNCIA

Els tallers es realitzen sota demanda.

Cada taller dura entre 1h 30 m  i 2 hores i són realitzats per personal investigador, tècnic de laboratori i col·laboradors.

El Taller de Matemàtiques consta de dues parts:

Introducció sobre diversos tipus de superfícies, sobre com són les seves seccions, quines figures planes poden aparèixer quan una superfície és tallada per un pla i quines implicacions té els coneixements de les seccions d'un cos geomètric

Els assistents tenen l'oportunitat de construir models reals de les superfícies vistes a la primera part, a partir d'algunes famílies de seccions d'aquestes superfícies.

El taller de llum química i acció

Durant aquest taller, a els alumnes rebran 1 breu introducció teòrica de Conceptes bàsics de la llum, l'Espectre electromagnètic i la Interacció llum-matèria (color, absorció, luminescència, etc.). És comentessin a els usos més comuns de la llum solar com a font d'energia sostenible. Posteriorment, és duren a Terme Dues activitats Pràctiques per grups. El taller és Durà a Terme per la Dra. Raquel E. Galian i per la Llic. Soranyel González Carrero de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.

Els tallers d'Arqueologia són tres:

1) Numismàtica, l'objectiu és el de fer entendre la importància de les troballes numismàtiques i el valor de la seva informació en el context arqueològic. Després d'una introducció a la numismàtica i de la importància de la preservació del registre arqueològic, s'ha de preparar un motlle de moneda i es procedirà a ensenyar a catalogar.

2) El registre arqueològic: es pretén difondre la importància del treball dels arqueòlegs i ensenyar a interpretar una seqüència arqueològica. Per a això els assistents hauran de resoldre un tall estratigràfic i definir la seqüència plantejada, i amb tres lots de materials que, suposadament, procedeixen d'una excavació, aprendre a distingir ceràmiques de diferents cronologies.

3) Els biomaterials en el registre arqueològic: en aquest cas es pretén descobrir com són d'importants les restes vegetals i animals per entendre les societats del passat. Es treballarà amb microscopi i lupes d'alta resolució per a identificar espècies vegetals, d'entre els carbons recuperats, i de fauna, així com identificar les possibles evidències de manipulació per agents humans o naturals.

El taller "Stat Wars", impulsat per la Xarxa Nacional de Bioestadística BIOSTATNET, pretén portar la probabilitat, l'estadística i la ciència de dades a les aules dels centres de secundària i de batxiller. Es proposa un espectacle interactiu, que afavoreixi la participació dels assistents, i crear consciència crítica respecte al maneig de dades

El taller “Caçadors de Virus”

El taller “Caçadors de Virus” té com a objectiu la cerca de fagos, virus de bacteris, enfront de bacteris multiresistents. El mal ús dels antibiòtics ha afavorit l'emergència de bacteris multiresistents, sent avui dia un problema de salut mundial. En absència de tractaments actuals, és necessari investigar aproximacions terapèutiques alternatives que ens permeten tractar infeccions bacterianes de manera específica i eficaç. En aquest sentit, els fagos, virus de bacteris, es postulen com una eina prometedora en la lluita contra bacteris multiresistents.

L'objectiu del taller és donar a conèixer la problemàtica dels bacteris resistents, així com l'ús de fagos com a teràpia antimicrobiana. Farem un xicotet treball de camp a la recerca de fagos en els voltants i tractarem les mostres per a aïllar-los. El taller es podrà adaptar a tots els cursos, incloent primària, secundària i batxillerat.

El taller s'impartirà en grups de màxim 30 persones.

Lloc de celebració: el taller es podrà impartir en qualsevol centre, no requereix equipament especialitzat.

El taller serà impartit per la Dra. Pilar Domingo-Calap, investigadora principal del grup Virologia Ambiental i Biomèdica (Institut de Biologia Integrativa de Sistemes), i membres del seu grup. A més, Pilar lidera la iniciativa “VLC Phage Hunters, Caçadors de Fagos”. A través de les xarxes socials (Instagram i Twitter, @VLCPhageHunters), es poden seguir les activitats divulgatives que realitza el grup

Taller Descobrint la Taula Periòdica

Objectius

Transmetre la importància social i històrica de l’elaboració de la taula periòdica.

Repensar la idea del descobriment científic com un procés col·lectiu d'acumulació de coneixement, més enllà de l'acció d'un geni individual.

Fer un acompanyament a les usuàries i usuaris durant la recreació del procés cognitiu associat a una gran afirmació científica.

Recomanacions

La durada de l'activitat és de 50-55 minuts aproximadament i es realitza en grups de 4-6 usuaris/es.

Es recomana preparar els grups i l'espai prèviament

No és necessari haver introduït abans el tema de la taula periòdica, però si recomanable

Descripció

Durant el taller es reparteix a cada grup una caixa que conté el material taula periòdica imantada a cadascun dels grups.

En primer lloc hauran de buscar una manera de classificar els elements coneguts en època de Mendeleiev amb la informació (resumida) coneguda de les seues propietats i, posteriorment, ordenar-los sobre una taula periòdica moderna.

Seguidament s'aniran donant a conèixer, de manera cronològica, els nous elements que es descobreixen i altres fenòmens científics que afectaran a la taula.

Amb la col·laboració de:Al finalitzar l'activitat s'haurà obtingut la taula periòdica tal i com la coneguem actualment, es demana que tots els grups entreguen el material amb l'activitat acabada per comprovar que han comprès el recorregut  realitzat durant l'activitat.

La clau de l'activitat és el diàleg que es produeix a través de la participació conjunta.

Amb la col·laboració de:

 

 

Moltes gràcies pel vostre interès
Hi ha 11 preguntes en aquesta enquesta.

La Universitat de València-Estudi General (d'ara endavant, «UV») està plenament compromesa amb el respecte a la privacitat de les persones. A aquest efecte, i a fi de garantir l'aplicació del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, la UV ha adoptat la present política bàsica de protecció de dades, la qual té la seua base en el Reglament (UE) 2018/1725, General de Protecció de Dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i s'aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini "www.uv.es", portal institucional de la UV.

més informació