Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

FIT FORTHEM ANKIETA

Sojusz Forthem European Universities Alliance to sieć siedmiu uniwersytetów, która dąży do zintegrowania nowego pokolenia kreatywnych i współpracujących Europejczyków, w różnych językach, dyscyplinach i ponad granicami. Zajmuje się identyfikacją luk kompetencyjnych oraz głównymi wyzwaniami społecznymi, przed którymi stoi Europa. W ramach sojuszu FORTHEM opracowano projekt "Wspieranie Transformacji Instytucjonalnej Polityk w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji na Europejskich Uniwersytetach (FIT-FORTHEM)" (Horyzont 2020, GA 101017248), którego celem jest współpraca nad sposobami przekształcenia obecnych systemów badawczych i innowacyjnych (B&I). W ramach tego projektu analizujemy obecną sytuację w zakresie B&I na siedmiu uniwersytetach, aby zaproponować wspólną strategię poprawy ich konkurencyjności. W tym celu zaprojektowaliśmy poniższą ankietę, która jest skierowana do całej społeczności uniwersyteckiej (wykładowców, studentów, naukowców i pracowników administracyjnych) Uniwersytetów będących członkami FORTHEM. 

 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie tej ankiety. Zajmie ona tylko 15 minut. Dzięki niej poznamy Twoją opinię na temat Twojego Uniwersytetu. Odpowiedzi pozostaną anonimowe, a końcowe wyniki będą dostępne po zakończeniu projektu na stronie internetowej: https://www.forthem-alliance.eu/fit-forthem/.

W tej ankiecie jest 38 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.