Segona enquesta sobre el fenòmen de la desinformació
0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.
En aquesta enquesta volem coneixer les experiències dels estudiants de la Universitat de València amb relació a la desinformació i l'accés a informació de qualitat. Les respostes són anònimes. Moltes gràcies per participar.
Hi ha 27 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes no contindrà cap dada que t’identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.