0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta de satisfacció de l'estudiantat de UVdiscapacitat

Logo de UVdiscapacitat

Benvolgut/da estudiant:

Des d'UVdiscapacitat volem conèixer la teua opinió per a millorar la qualitat del nostre servei. Per aquest motiu, agraïm que emplenes aquesta breu enquesta valorant les afirmacions que et plantegem a continuació.

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.