0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Exposició a medicaments en professionals d'infermeria

No està dirigida a auxiliars d'infermeria.

© Esta enquesta ha sigut desenrotllada per M. Amparo Benavent Benavent, en el marc de la investigació per a la seua tesi doctoral. E-mail: amparobenavent\@gmail.com

La necessitat de reconstituir medicaments i/o preparar-los per a la seua administració, pot donar lloc a contactes directes per pell i/o mucoses, inhalació d'aerosols o a la contaminació de les superfícies de treball. Això obliga a adoptar mesures de prevenció. Volem saber si s'adopten estes mesures o, en cas contrari, si hi ha exposició i el seu abast. D'altra banda, l'estat actual de la investigació no té dades que permeten establir el grau d'exposició i si resultaria necessari definir estratègies posteriors per a determinar si es pot estar afectant la salut dels professionals d'infermeria. Per això, si es vosté infermer\@ pot contestar a esta breu enquesta. L'estudi es realitzarà des de 2018 fins a març de 2019.

La participació en este estudi és totalment voluntària, si no desitja participar en l'estudi, no hi haurà cap conseqüència negativa per a vosté. Si les preguntes de l'enquesta no resulten del seu interés, en qualsevol moment pot retirar-se de l'estudi no finalitzant esta enquesta.

La resposta és completament anònima, per la qual cosa no es disposarà de cap dada que puga identificar-lo. Únicament s'han utilitzat les seues dades de contacte per a la difusió de la investigació per institucions amb què manten relació com a col·legis professionals, sempre amb ple respecte al Reglament General de Protecció de Dades. Per això la investigadora mai accedix a les seues dades personals.

En tot cas, encara que no coneguem la seua identitat, el nostre compromís amb l'ètica en la investigació científica ens exigix sol·licitar la seua autorització per a participar en el projecte d'investigació titulat: «Exposición a medicaments en professionals d'infermería», l'objectiu del qual és detectar si hi ha risc per a la salut en els professionals que manipulen medicaments.

Si marca en la funció "següent", respon a les qüestions que es proposen, i finalitza l'enquesta, accepta participar i declara haver comprés l'objectiu del present estudi.

Si te alguna pregunta sobre este projecte d'investigació, pot consultar en qualsevol moment a la investigadora per mitjà de missatge a: amparobenavent@gmail.com.

There are 26 questions in this survey.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les vostres respostes a l'enquesta no conté cap identificació vostra, sinó és que una pregunta específica de l'enquesta ho demane explícitament.

Si feu servir un token d'identificació per a accedir a aquesta enquesta, assegureu-vos que aquest token no es guarda amb les vostres respostes. El token està gestionat en una base de dades separada i només s'actualitzarà per a indicar que heu fet (o no heu fet) l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les vostres respostes a partir del token.