0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

2020_La Escola a Casa. Docents

El confinament a casa, motivat pel coronavirus, ha obligat al fet que la “escola es trasllade a casa”.  Tot el professorat s'està  reinventant en  la seua manera  de treballar per a fer   la docència per internet  i les famílies tenen un paper encara més important en aquest moment per a acompanyar als seus fills i filles a l'ESCOLA A CASA. És molt important conèixer les condicions tant familiars com educatives que han influït en aquesta experiència.

Aquesta enquesta està dirigida a docents d'Educació Infantil (3-6 anys), Primària o Secundària Obligatòria. Li preguem que conteste a aquesta enquesta. És anònima. Li portarà uns pocs minuts. Amb això ajudarà al fet que puguem millorar l'Educació. Li assegurem la màxima confidencialitat i un ús dels resultats compromès amb els requeriments ètics dels estudis socials.

Grup d'Avaluació i Mesurament: Educació i Cohesió Social –GemEduCo- InnovaMIDE.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA COL·LABORACIÓ

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.