0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

2020_B_L'Escola a casa. Famílies

 
 
El confinament ha portat l'ESCOLA A CASA. És molt important conèixer les condicions familiars i educatives que han influït en el desenvolupament d'aquesta experiència.
 
Li preguem que responga a aquesta enquesta. És anònima. Li portarà uns pocs minuts. Amb això ajudarà al fet que puguem millorar l'Educació.
 
Li assegurem la màxima confidencialitat i un ús dels resultats compromès amb els requeriments ètics dels estudis socials.
 

 

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.