0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Formulari sol·licitud Suport + Indicis


La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD i, per això, tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Tota persona pot exercir sobre els fitxers titularitat de la Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades, els següents drets conforme a la LOPD i el RGPD:

- Dret d'accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.
- Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
- Dret de supressió i d'oblit de les seues dades personals, quan això siga possible.
- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en aquest cas podrem conservar-los per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga una relació contractual o el consentiment.
- Dret d'oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l'existència d'un interés legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seues dades tret que tinguem un interés legítim imperiós o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets davant laUniversitat de València - Protecció de Dades, Av. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 València, o en l'adreça de correu electrònic (coreai@uv.es). 
No obstant això, si una persona considera que s'ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar qualsevol classe de reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de lopd@uv.es
La utilització d'aquest servei en cap cas perjudicarà el seu dret d'acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessen derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. No obstant això, podrem conservar-los durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques, comprometent-nos a aplicar, en aquests supòsits, les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el RGPD.